Ik gun iedere organisatie veel ADHD’ers (lees:hunters)!


Op LinkedIn wees iemand erop dat ADHD’ers verrassend veel kwaliteiten hebben die ook aan hunters worden toegeschreven. De “farmer-hunter” theorie waarnaar hij verwijst is een eenvoudig duaal persoonlijkheidsmodel dat refereert aan de traditionele menstypen van farmers en hunters uit de pre-historie. Door de overeenkomsten tussen hunters en ADHD biedt de “farmer-hunter” theorie interessante inzichten waar en hoe ADHD’ers waardevol ingezet kunnen worden (en ook: waar en hoe niet!). Daarom gun ik iedere organisatie veel Adhd’ers!

Farmers en hunters

De “farmer-hunter” theorie beschrijft verschillende persoonlijkheids- of gedragsstijlen. Het idee is dat er twee hoofdtypen mensen zijn, vergelijkbaar met de traditionele menstypen van farmers en hunters uit de pre-historie:

  • Farmers planten zaadjes, verzorgen gewassen en wachten geduldig op de oogst. Ieder jaar opnieuw. Zij worden vaak geassocieerd met eigenschappen zoals structuur, geduld, stabiliteit en een focus op de lange termijn.
  • Hunters, aan de andere kant, gaan eropuit, jagen op hun prooi en willen een meer onmiddellijke beloning. Zij worden vaak gezien als meer impulsief, avontuurlijk en gericht op directe resultaten.

ADHD’ers zijn als hunters

Veel kwaliteiten van ADHD’ers kunnen worden geassocieerd met positieve eigenschappen die worden toegeschreven aan “hunters”:

Creativiteit: Hunters hebben vaak een creatieve benadering van problemen en een vermogen om snel innovatieve oplossingen te bedenken. Mensen met ADHD vertonen vaak ook een creatieve denkwijze en denken vaak buiten de kaders.

Energie en enthousiasme: Hunters staan bekend om hun energieke en enthousiaste houding ten opzichte van nieuwe uitdagingen. Ook mensen met ADHD kunnen een hoge energie hebben en enthousiast reageren op uitdagende situaties.

Aanpassingsvermogen: Hunters zijn vaak flexibel en passen zich gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan. Hetzelfde aanpassingsvermogen zie je vaak terug bij mensen met ADHD.

Snelle denkwijze: Hunters hebben de neiging om snel te denken en te handelen, wat hen in staat stelt om snel te reageren op veranderingen. Het is juist een sterke eigenschap van mensen met ADHD om snel te denken en gemakkelijk verbanden te leggen. Daarnaast zijn ze in staat om snel tussen taken te schakelen.

Passie en betrokkenheid: Hunters worden vaak gedreven door passie en betrokkenheid bij wat ze doen. Mensen met ADHD kunnen ook intense betrokkenheid tonen bij activiteiten waarin ze geïnteresseerd zijn.

Balans in je bedrijf met de juiste mensen

Hunters – en dus ook ADHD’ers – zijn daarmee dus zeer waardevolle medewerkers voor je bedrijf. Onmisbaar eigenlijk.
Alles draait echter om balans; want zonder farmers wordt het vrijwel zeker een chaos. Streef er daarom naar dat er in je organisatie zowel “farmers” als “hunters” zijn. Dit zorgt ervoor dat er zowel aandacht is voor stabiliteit en consistentie (farmers) als voor innovatie en flexibiliteit (hunters).

Wanneer een team bestaat uit de juiste mix van mensen, farmers en hunters naast elkaar, die goed samenwerken creëer je een unieke synergie binnen het bedrijf.

Stabiliteit én innovatie: Farmers brengen stabiliteit en consistentie in een team door te zorgen voor goed beheerde processen en gestructureerde benaderingen. Hunters brengen innovatie door nieuwe ideeën te verkennen en snel te reageren op veranderingen. Samen kunnen ze een evenwichtige aanpak bieden waarbij stabiliteit en innovatie hand in hand gaan.

Projectbeheer: Farmers zijn vaak bedreven in projectbeheer en kunnen taken effectief plannen en uitvoeren. Hunters kunnen bijdragen door snel te schakelen tussen taken, nieuwe uitdagingen aan te gaan en flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden. Deze combinatie kan leiden tot efficiënt projectbeheer.

Probleemoplossend vermogen: Farmers brengen vaak een grondige analyse en aandacht voor detail in probleemoplossing. Hunters zijn goed in het snel identificeren van problemen en het vinden van creatieve oplossingen. Door hun krachten te bundelen, kunnen ze samen snel en effectief oplossingen bieden.

Flexibiliteit én structuur: Hunters brengen flexibiliteit en aanpassingsvermogen in een team, terwijl farmers structuur en organisatie bieden. Deze combinatie is waardevol bij het omgaan met veranderingen, waarbij flexibiliteit wordt gebalanceerd met een georganiseerde aanpak.

Stabiliteit én motivatie: Farmers dragen bij aan een stabiele teamomgeving, terwijl hunters de energie en het enthousiasme toevoegen. Deze combinatie creëert een teamdynamiek waarin zowel stabiliteit als motivatie aanwezig zijn.

Laat mensen met ADHD excelleren

Door waardering te hebben voor de unieke sterke punten van elk individu en hen de ruimte te geven om bij te dragen op basis van hun krachten, kan een team optimaal profiteren van de diversiteit aan persoonlijkheden. En dit geldt zeker voor mensen met ADHD. Zet ze in, met al hun bijzondere en positieve eigenschappen op die plekken waar een hunter zal excelleren.

Voor deze blogpost ben ik geïnspireerd door het boek ADHD: A Hunter in a Farmer’s World van Thom Hartmann. Een aanrader om te lezen.

P.S.

Vaak gebruik ik de term ADHD’ers in plaats van mensen met ADHD. Ik gebruik deze naam met trots.
Ik ben zelf een ADHD’er. Ik ben daarom op mijn best als er behalve op mijn ondernemerskennis en -ervaring ook een beroep wordt gedaan op mijn tomeloze energie en dadendrang. Op mijn creativiteit en oplossingsgericht denken. En op mijn bijzondere sensitiviteit voor de mens achter de vraag. Op de #ADHD businesscoach dus die ik ben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stappenplan doelstemmingen

Download PDF

189 Downloads

Hoe belangrijk is doelen stellen én halen voor jou? En wil jij daarvoor ook: 

  • Meer motivatie, energie en plezier?
  • Minder stress?
  • Meer mogelijkheden en kansen?
  • Meer succes?

Download dan ons handige stappenplan om ook jouw doelstemmingen te bepalen!