Ik gun iedere organisatie veel ADHD’ers (lees:hunters)!


Op LinkedIn wees iemand erop dat ADHD’ers verrassend veel kwaliteiten hebben die ook aan hunters worden toegeschreven. De “farmer-hunter” theorie waarnaar hij verwijst is een eenvoudig duaal persoonlijkheidsmodel dat refereert aan de traditionele menstypen van farmers en hunters uit de pre-historie. Door de overeenkomsten tussen hunters en ADHD biedt de “farmer-hunter” theorie interessante inzichten waar en hoe ADHD’ers waardevol ingezet kunnen worden (en ook: waar en hoe niet!). Daarom gun ik iedere organisatie veel Adhd’ers!

Farmers en hunters

De “farmer-hunter” theorie beschrijft verschillende persoonlijkheids- of gedragsstijlen. Het idee is dat er twee hoofdtypen mensen zijn, vergelijkbaar met de traditionele menstypen van farmers en hunters uit de pre-historie:

 • Farmers planten zaadjes, verzorgen gewassen en wachten geduldig op de oogst. Ieder jaar opnieuw. Zij worden vaak geassocieerd met eigenschappen zoals structuur, geduld, stabiliteit en een focus op de lange termijn.
 • Hunters, aan de andere kant, gaan eropuit, jagen op hun prooi en willen een meer onmiddellijke beloning. Zij worden vaak gezien als meer impulsief, avontuurlijk en gericht op directe resultaten.

ADHD’ers zijn als hunters

Veel kwaliteiten van ADHD’ers kunnen worden geassocieerd met positieve eigenschappen die worden toegeschreven aan “hunters”:

Creativiteit: Hunters hebben vaak een creatieve benadering van problemen en een vermogen om snel innovatieve oplossingen te bedenken. Mensen met ADHD vertonen vaak ook een creatieve denkwijze en denken vaak buiten de kaders.

Energie en enthousiasme: Hunters staan bekend om hun energieke en enthousiaste houding ten opzichte van nieuwe uitdagingen. Ook mensen met ADHD kunnen een hoge energie hebben en enthousiast reageren op uitdagende situaties.

Aanpassingsvermogen: Hunters zijn vaak flexibel en passen zich gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan. Hetzelfde aanpassingsvermogen zie je vaak terug bij mensen met ADHD.

Snelle denkwijze: Hunters hebben de neiging om snel te denken en te handelen, wat hen in staat stelt om snel te reageren op veranderingen. Het is juist een sterke eigenschap van mensen met ADHD om snel te denken en gemakkelijk verbanden te leggen. Daarnaast zijn ze in staat om snel tussen taken te schakelen.

Passie en betrokkenheid: Hunters worden vaak gedreven door passie en betrokkenheid bij wat ze doen. Mensen met ADHD kunnen ook intense betrokkenheid tonen bij activiteiten waarin ze geïnteresseerd zijn.

Balans in je bedrijf met de juiste mensen

Hunters – en dus ook ADHD’ers – zijn daarmee dus zeer waardevolle medewerkers voor je bedrijf. Onmisbaar eigenlijk.
Alles draait echter om balans; want zonder farmers wordt het vrijwel zeker een chaos. Streef er daarom naar dat er in je organisatie zowel “farmers” als “hunters” zijn. Dit zorgt ervoor dat er zowel aandacht is voor stabiliteit en consistentie (farmers) als voor innovatie en flexibiliteit (hunters).

Wanneer een team bestaat uit de juiste mix van mensen, farmers en hunters naast elkaar, die goed samenwerken creëer je een unieke synergie binnen het bedrijf.

Stabiliteit én innovatie: Farmers brengen stabiliteit en consistentie in een team door te zorgen voor goed beheerde processen en gestructureerde benaderingen. Hunters brengen innovatie door nieuwe ideeën te verkennen en snel te reageren op veranderingen. Samen kunnen ze een evenwichtige aanpak bieden waarbij stabiliteit en innovatie hand in hand gaan.

Projectbeheer: Farmers zijn vaak bedreven in projectbeheer en kunnen taken effectief plannen en uitvoeren. Hunters kunnen bijdragen door snel te schakelen tussen taken, nieuwe uitdagingen aan te gaan en flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden. Deze combinatie kan leiden tot efficiënt projectbeheer.

Probleemoplossend vermogen: Farmers brengen vaak een grondige analyse en aandacht voor detail in probleemoplossing. Hunters zijn goed in het snel identificeren van problemen en het vinden van creatieve oplossingen. Door hun krachten te bundelen, kunnen ze samen snel en effectief oplossingen bieden.

Flexibiliteit én structuur: Hunters brengen flexibiliteit en aanpassingsvermogen in een team, terwijl farmers structuur en organisatie bieden. Deze combinatie is waardevol bij het omgaan met veranderingen, waarbij flexibiliteit wordt gebalanceerd met een georganiseerde aanpak.

Stabiliteit én motivatie: Farmers dragen bij aan een stabiele teamomgeving, terwijl hunters de energie en het enthousiasme toevoegen. Deze combinatie creëert een teamdynamiek waarin zowel stabiliteit als motivatie aanwezig zijn.

Laat mensen met ADHD excelleren

Door waardering te hebben voor de unieke sterke punten van elk individu en hen de ruimte te geven om bij te dragen op basis van hun krachten, kan een team optimaal profiteren van de diversiteit aan persoonlijkheden. En dit geldt zeker voor mensen met ADHD. Zet ze in, met al hun bijzondere en positieve eigenschappen op die plekken waar een hunter zal excelleren.

Voor deze blogpost ben ik geïnspireerd door het boek ADHD: A Hunter in a Farmer’s World van Thom Hartmann. Een aanrader om te lezen.

P.S.

Vaak gebruik ik de term ADHD’ers in plaats van mensen met ADHD. Ik gebruik deze naam met trots.
Ik ben zelf een ADHD’er. Ik ben daarom op mijn best als er behalve op mijn ondernemerskennis en -ervaring ook een beroep wordt gedaan op mijn tomeloze energie en dadendrang. Op mijn creativiteit en oplossingsgericht denken. En op mijn bijzondere sensitiviteit voor de mens achter de vraag. Op de #ADHD businesscoach dus die ik ben.

Gelukkig ondernemen:
onze 6 basisovertuigingen

Bij NLPwerkt delen we niet alleen kennis; we delen een levensfilosofie. Met meer dan 30 jaar ervaring in succesvol ondernemen hebben we onze eigen 6 basisovertuigingen gevormd. Deze vormen de kern van onze personal business coaching-trajecten en trainingen en leiden tot een benadering van ondernemen waarbij geluk de sleutel is tot succes!

NLP gaat uit van een aantal vooronderstellingen. Deze basisvooronderstellingen kwamen voort uit de vraag wat succesvolle mensen nu zo succesvol maakt. De grondleggers van NLP legden vast dat succesvolle mensen een aantal helpende overtuigingen delen. Vooronderstellingen zijn geen wetmatigheden. Het zijn helpende overtuigingen die, wanneer als vanzelfsprekend worden aangenomen, je helpen om gelukkiger en met meer succes in het leven te staan.


Onze NLPwerkt – Wijsheden voor meer succes

1. Succes is niet de sleutel naar geluk. Geluk is de sleutel naar succes!
We draaien de traditionele gedachtegang om. Voor ons is geluk niet slechts een bijproduct van succes; het is de drijvende kracht erachter. Positieve energie en tevredenheid als belangrijke ingrediënten voor zakelijk succes!

2. Wat je goed kan, vind je leuk en wat je leuk vindt, kan je goed!
We geloven sterk in de synergie tussen vaardigheden en plezier. Plezier hebben in wat je doet, versterkt niet alleen je motivatie maar verhoogt ook de kwaliteit van je werk of activiteiten.

3. Jouw kwaliteiten maken je per definitie uniek en onderscheidend!
We omarmen individualiteit en unieke kwaliteiten als dé sleutel tot het onderscheiden van jezelf in de ondernemerswereld. Niemand is zoals jij.

4. Om succesvol te zijn, focus op je talenten!
In plaats van tekortkomingen aan te pakken, moedigen we je aan om je energie te richten op het ontwikkelen van je unieke talenten. Ik, Hans van NLPwerkt, heb ADHD en kan dit vanuit de grond van mijn hart onderschrijven.

5. We trekken mensen aan die op ons lijken!
De kracht van aantrekkingskracht is een kernpunt. Je trekt klanten aan die op jou lijken. Die aangetrokken worden door jouw kwaliteiten, talenten en bijzonderheden. Die behoefte hebben aan wat jij goed kan. Wat jij te bieden hebt. Klanten die precies bij jou passen!

6. Ondernemen is dingen dóen gebeuren!
Stappen zetten, daar gaat het om bij ondernemen. Want, inzicht zonder actie, geeft geen verandering. We geloven dat daadkracht en initiatief de drijvende krachten zijn achter zakelijk succes. Daarom is onze coaching en training altijd toekomstgericht en praktisch.

Succes zonder geluk?

We ontvangen hier regelmatig ondernemers die op papier (financieel) succesvol zijn, maar totaal niet gelukkig. Succes is wat ons betreft dus niet alleen af te meten aan je bankrekening of je zakelijke triomftocht. Dit is iets waar we ons bij NLPwerkt voortdurend bewust van zijn. We benadrukken dus nog maar eens het belang van intrinsieke tevredenheid naast externe successen in onze gezamenlijke reis!

Samen op weg naar gelukkig ondernemen

Onze filosofie leert ons dat geluk de drijfveer is voor een succesvolle ondernemersreis. Door onze 6 overtuigingen te internaliseren, streven we niet alleen naar zakelijk succes, maar ook naar een diepgaand gevoel van tevredenheid. In een wereld waarin winst niet de enige maatstaf voor succes is, openen we bij NLPwerkt deuren naar een nieuwe dimensie van gelukkig ondernemerschap.

Klaar om de sleutel tot gelukkig en succesvol ondernemen ter hand te nemen?

Wil je meer weten over onze manier van werken? Lees ook eens onze pagina Ons gedachtengoed!

Nog een blog lezen over onze overtuiging Focus op je talenten

Ondernemen met ADHD werkt!

ADHD en het gevoel van vrijheid

Als je ADHD hebt, voel je je waarschijnlijk regelmatig zakelijk of privé niet op je plek. De regels en procedures die bij het leven of je werk horen zijn misschien te star, er is te weinig afwisseling, of je kunt je creativiteit niet kwijt. Troost je: je bent niet de enige. Veel mensen met ADHD hebben vooral behoefte aan meer vrijheid. Ik -Hans van NLPwerkt- heb zelf ADHD, heb ervaring met het zojuist benoemde én heb de ADHD omgezet in iets positiefs: ondernemen!

Jouw bijzondere eigenschappen als superkracht

Wat is voor mij -en waarschijnlijk voor veel andere ADHD’ers met mij- de meest passende optie gebleken? Ondernemen! De wereld van het ondernemen is een perfecte match voor mensen met ADHD. Zij hebben namelijk vaak kwaliteiten die goed van pas komen bij een succesvolle bedrijfsvoering. Zo zijn ze vaak:

Creatief: ADHD’ers zien verbanden waar anderen ze niet zien, en komen met originele ideeën. Dit is een superkracht voor ondernemers, want ze bedenken nieuwe producten of diensten die voorbij gaan aan de meeste anderen.

Energiek: Waarschijnlijk ten overvloede, maar ADHD’ers hebben vaak veel energie. Ze kunnen lange dagen maken en gaan vol voor hun bedrijf. Dit is een groot voordeel, want ondernemen is hard werken.

Snel anticiperend: ADHD’ers kunnen snel schakelen tussen verschillende taken. Dit is handig als je als ondernemer veel verschillende taken moet uitvoeren.

Sociaal en adaptief vermogen: ADHD’ers zijn vaak sociaal en open. Ze kunnen het goed vinden met veel verschillende mensen. Dit is belangrijk voor ondernemers, die vaak met klanten en partners omgaan.

In het diepe durven springen: ADHD’ers zijn vaak bereid om risico’s te nemen. Dit kan een voordeel zijn voor ondernemers, die vaak nieuwe dingen moeten proberen.

Doorzetters: ADHD’ers zijn doorzetters. Ze geven niet snel op, ook als het moeilijk gaat. Dit is een belangrijke eigenschap voor ondernemers, die regelmatig te maken krijgen met tegenslagen.

De valkuilen

Natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Ondernemers met ADHD moeten meer dan gemiddeld alert zijn op bepaalde zaken. Zo kunnen ze moeite hebben met:
Routinematig werk: Repeterend en routinematig werk is nooit helemaal te voorkomen. Je kunt wel proberen om de hoeveelheid routinematig werk te verminderen door het uit te besteden.
Impulsiviteit: Handelen vanuit impulsiviteit is een valkuil die je als ondernemer met ADHD goed in de gaten moet houden. Maak bewuste keuzes en laat je niet verleiden door élke kans die je ziet.

Waarschijnlijk vergeten we nog enkele valkuilen, maar… wij durven te stellen dat de voordelen van ADHD voor de ondernemer zwaarder wegen dan de nadelen. Dus omarm je bijzondere kwaliteiten en verover die markt!

Tips voor ondernemers met ADHD

Als je ADHD hebt en wilt gaan ondernemen, is het belangrijk om je bewust te zijn van je sterke en zwakke punten. Met de juiste planning en ondersteuning kun je succesvol zijn. En laat NLPwerkt nou net, en niet geheel toevallig, een coaching aanbod hebben voor ondernemers met ADHD!

We geven je nog enkele tips:
• Laat je niet tegenhouden door je ADHD maar gebruik het juist in je voordeel.
• Maak ‘work arounds’ die je helpen om je beperkingen heen te werken
• Verzamel mensen om je heen die jou super goed aanvullen met hun bijzondere kwaliteiten
• Zoek hulp. Er zijn veel organisaties -zoals NLPwerkt- die hulp bieden aan ondernemers met ADHD.

Kortom: ADHD kan voor ondernemers enorm in hun voordeel werken. Als je ADHD hebt en wil gaan ondernemen, heb je alle kansen om succesvol te zijn.

Weten hoe? Laat het ons weten!

Meer lezen over ADHD en ondernemen? Lees dan ookhttps://nlpwerkt.nl/ik-ben-een-ongeinteresseerde-hark

Boost jouw business. Hoe? Slimme positionering!

Veel ondernemers worstelen met de vraag: wat maakt mijn onderneming relevant voor de klant, en hoe onderscheid ik me van de concurrentie?
Het antwoord? Een krachtige positionering. Ontdek hoe jij én je onderneming er uitspringen.

Waarom Positionering?

Ten eerste en vooral: klanten willen toegevoegde waarde zien! Positionering is niet alleen hoe jouw bedrijf eruitziet, maar ook welke unieke touch het toevoegt aan hún wereld. Het door ons toegepaste 3C-model, een bewezen business model, zorgt ervoor dat je begrijpt wat jou relevant en onderscheidend maakt. Dit model draait om de bedrijfsanalyse (Company), klantanalyse (Customer) en concurrentieanalyse (Competition). Het doel? Ontdekken wat jouw kwaliteiten relevant en uniek maakt in vergelijking met anderen.

Relevantie en onderscheidend vermogen

Waar blink je in uit en hoe steek je boven de rest uit? Als je dat in de smiezen hebt, heb je het belangrijkste ingrediënt tot succes te pakken. Een onderscheidende positionering is het fundament van succesvol ondernemen. Positionering geeft je de regie over hoe klanten en de rest van de wereld je zien. Zonder al teveel uit de doeken te doen, geven we je de 3 stappen waarmee je jouw bedrijf optimaal en succesvol positioneert:

 • Wat maakt jou en je bedrijf bijzonder?
 • Wat maakt jou en je bedrijf uniek en onderscheidend t.o.v. de concurrentie?
 • Voor welke doelgroep is dit relevant?

Met een goede positionering wordt duidelijk wat jouw toegevoegde waarde voor je klant is en wat jou onderscheidt van de concurrentie: jouw differentiators.

Differentiators van NLPwerkt wérken!

Onze differentiators? Juist, de combinatie van onze hard skills, jarenlange ondernemerservaring en een academische grondslag, samen met onze soft skills, vanuit NLP en met creativiteit, maakt het verschil. Deze mix maakt ons tot een unieke speler in de wereld van personal coaching en bedrijfstraining.
Creatief, eigenwijs en doordrenkt met ondernemerservaring; zo spreken wij ondernemers en executives aan. Dat durven we inmiddels wel te stellen na vele prachtige trajecten die we hebben mogen begeleiden met jouw collega-ondernemers.

Positionering, dat is toch hetzelfde als je propositie?

Nou.. nee dus. Deze twee lijken nogal op elkaar, maar verschillen weldegelijk van elkaar: positionering is de strategische plek die je claimt in het brein van je doelgroep op de lange termijn. De propositie is de korte, pakkende boodschap waarmee je op specifieke momenten mensen overtuigt. Het is als een dans tussen stabiliteit en flexibiliteit.

Klaar om te stralen?

Ontdek jouw positionering, omarm deze en vertel het aan de wereld. Jouw differentiators zijn de bouwstenen van je onderscheidend vermogen. Met een sterke positionering, geïnspireerd door bewezen modellen en inzichten, is duurzaam en onderscheidend succes binnen handbereik in jouw prachtige en soms turbulente ondernemersbestaan.

Heb je hiermee nog niet genoeg gelezen, of weet je juist genoeg en wil je direct aan de slag? We helpen je graag met de concrete invulling van die oh zo belangrijke positionering!

Ook interessant om te lezen: https://nlpwerkt.nl/jij-trekt-automatisch-klanten-aan-die-op-je-lijken/

Kernwaarden maken – gelukkig – succesvol

We krijgen bij NLPwerkt regelmatig ondernemers die ondanks zakelijk succes toch niet echt gelukkig zijn. Ze hebben niet echt plezier meer in wat ze doen – gaan soms zelfs met tegenzin naar hun werk. Vaak blijkt dan dat het werk dat ze doen niet (meer) in lijn is met dat wat echt belangrijk voor ze is. Met hun kernwaarden. En daar kunnen we ze goed mee helpen!

De uitdaging

Zo kwam er laatst een ondernemer die een mooi bedrijf had opgebouwd. Hij kon prachtig vertellen over hoe hij die de eerste jaren zijn producten zelf ontwikkelde en aan de man bracht. En hoe intens hij ervan kon genieten als hij een klant écht geholpen had. En hoe hij de ene na de andere markt wist te ontwikkelen door telkens nieuwe varianten van zijn producten te introduceren. Inmiddels had hij 25 man in dienst.

Maar nu had de ondernemer het gevoel dat hij ondanks de successen niet (meer) gelukkig was. Dat hij geleefd werd. In een gouden kooitje zat. Hij vroeg zich af waar hij een verkeerde afslag had genomen? En hij wist dat er iets moest veranderen – daarvoor kwam hij ook bij ons – maar wat? En hoe zou hij weten wat de juiste keuze zou zijn? Zodat hij nu wél gemotiveerd zou blijven. Zodat hij in de toekomst weer – gelukkig – succesvol zou zijn.

De oplossing: kernwaarden

Het verschil tussen gedrag dat je energie kost en gedrag dat je juist energie oplevert wordt sterk bepaald door je persoonlijke waarden. Dit zijn zeer krachtige ‘drivers’ die onbewust ons gedrag sturen. De één nog sterker dan de ander. Deze waarden heb je onbewust ontwikkeld als reactie op mensen en gebeurtenissen in je leven. Sommige waarden zijn vermijdend en sommigen zijn juist sturend. Als je opgegroeid bent in armoede ontwikkel je gemakkelijk een vermijdende waarden om zuinig te leven, hoeveel geld je ook hebt. En als je opgegroeid bent in de natuur zou duurzaam ondernemen zomaar een belangrijke sturende waarde kunnen zijn.

Wanneer je dingen doet en beslissingen neemt die op gespannen voet staan met je waarden dan kost je dat enorm veel energie. Wanneer je je gedrag juist in lijn is met je persoonlijke waarden dan levert je dat juist energie op. Je voelt passie en energie en alles gaat stromen. Je kan er niet genoeg van krijgen en niet zelden word je zo steengoed in wat je doet.

Met de ondernemer van dit succesverhaal gingen we op zoek zijn persoonlijke waarden in de context van zijn bedrijf. Wat maakte hem zo – gelukkig – succesvol bij de start van zijn bedrijf? En wat mist er nu? Wat is voor hem echt belangrijk in zijn werk?

Waarde-elicitatie

In een personal business coaching sessie hebben we de ondernemer eerst uitgebreid laten vertellen over zijn onderneming en zijn werk. Wat is daarin echt belangrijk voor hem? Waar gaat hij op ‘aan’, waar krijgt hij energie van? Om hem een beetje te helpen lieten we hem af en toe een kaart kiezen uit ons kernwaardenspel. En door vervolgens slim door te vragen – dillema’s voor te leggen – haalden we dat wat écht belangrijk was boven water: zijn kernwaarden.

Tot slot hebben we de bewuste én onbewuste hiërarchie van de gevonden waarden bepaald:

 • Verbondenheid en betrokkenheid
 • Creativiteit en inspiratie
 • Groei en ontwikkeling
 • Vrijheid en autonomie
 • Succes en erkenning

Kernwaarden operationaliseren

Samen met de ondernemer hebben we aan de hand van zijn waarden zijn ondernemerschap geëvalueerd:

 • De dingen waar hij zich tegenwoordig vooral mee bezig houdt – bedrijfsleiding: financiën, de administratie, personeelszaken, etc. – staan op gespannen voet met zijn kernwaarden. Dat kost hem dus alleen maar energie. Dat is natuurlijk geen verrassing. Ons advies aan hem: ga hier significant minder van doen! Kijk of je deze taken bijvoorbeeld kan overdragen aan een medewerker of kan uitbesteden.
 • De dingen waar hij bij de start van zijn bedrijf zoveel energie van kreeg en serieus goed in was – klanten écht helpen, productontwikkeling, nieuwe markten ontwikkelen, etc. – blijken juist perfect in lijn te liggen met zijn kernwaarden. Ons advies: ga daar (weer) meer van doen.
 • Tot slot hebben we hem de vraag gesteld welke activiteiten hij nog meer zou kunnen ontplooien die appelleren aan zijn kernwaarden. Binnen maar evt. ook buiten zijn bedrijf.

Het succesverhaal

Inmiddels bezoekt de ondernemer weer minimaal 1 tot 2 dagen in de week zelf zijn klanten. Hij geniet van de persoonlijke contacten en de positieve reacties. En de eerste nieuwe ideeën heeft hij al met zijn ontwikkelteam besproken. De administratie heeft hij uitbesteed en hij houdt zich een vaste halve dag bezig met financiën. Voor personeelszaken heeft hij iemand aangesteld. Daarnaast helpt hij via de ondernemersvereniging in zijn woonplaats startende ondernemers bij de opbouw en groei van hun bedrijf. Hoe leuk is dat!?

Onlangs liep de betreffende ondernemer even bij ons binnen voor een kop koffie. Hij vertelde dat hij weer fluitend naar zijn werk gaat. En dat zijn medewerkers aangeven blij te zijn met hun ‘nieuwe’ energieke en enthousiaste directeur. En zelfs zijn vrouw en kinderen merken het verschil: “het lijkt alsof ik plotseling veel meer tijd en ruimte voor ze heb om leuke dingen te gaan doen. Morgen gaan we zelfs naar de Efteling!”

Herken jij dat ook?
Dat je je je afvraagt waarom je bepaalde dingen hebt gedaan. Of misschien nog steeds doet. Dingen die je energie kosten, waar je voor je gevoel keihard voor moet werken zonder dat het je er blij van wordt. En dat er andere dingen zijn die je ogenschijnlijk geen moeite kosten. Je zelfs energie opleveren, hoeveel tijd je er ook instopt.

Of dat je je afvraagt waarom je bepaalde beslissingen hebt genomen die – achteraf gezien – rationeel helemaal niet zo handig waren. Of dat je dingen doet die juist heel logisch zijn – waar je zorgvuldig alle voors en tegens van hebt afgewogen – maar waar je desondanks geen goed gevoel van hebt. Ze lijken niet bij je te passen.

Dat wil je niet, toch?

Je wilt je die dingen doen die je het liefste doet. Die je energie opleveren. Die zo leuk zijn dat je er niet mee kan stoppen. En je zou het liefste alleen nog beslissingen nemen waarvan je zeker bent dat ze je – gelukkig – succesvol maken.

Wij helpen je daar graag bij! Stuur ons een mailtje of vul het contactformulier in.

Met rapport kan alles! Zonder rapport kan niks!

Ken je dat? Met het ene zakelijke contact verloopt alles stroef en moeizaam. Je hebt het gevoel dat je keihard moet werken om zaken te kunnen doen. Vaak zonder succes. Terwijl met anderen het vanaf het eerste moment lekker ‘klikt’. Alsof je elkaar al jaren kent. En met hen doe je schijnbaar moeiteloos zaken. Een opdracht lijkt voor beiden vanzelfsprekend. Binnen NLP noemen we dit verschijnsel ‘rapport’.

Hoe gaaf zou het nu zijn als je met iederéén gemakkelijk ‘rapport’ kan opbouwen?! Waardoor je contacten leuker en gemakkelijker verlopen. En je zo meer mensen kan overtuigen van jouw boodschap of voorstel. Dat zou superwaardevol zijn, toch!?

Wat is rapport?

Van ‘rapport’ is sprake wanneer mensen – onbewust – goed met elkaar omgaan. Wanneer ze elkaar vertrouwen, respecteren en begrijpen. Rapport is daarmee het ideale fundament voor discussies, onderhandelingen en besluitvorming.

‘Klik’ met iedereen!

Met mensen met wie je niet die instant ‘klik’ hebt kan je toch gemakkelijk rapport maken door:

 1. Luisteren en opletten: observeer zorgvuldig woorden, tonaliteit en fysiologie van je gesprekspartner
 2. Matchen en spiegelen: stem verbaal en non-verbaal af op de ander. Volg de ander ook in zijn waarden & overtuigingen en patronen
 3. Backtracken: vat in eigen woorden samen en maak daarbij gebruik van sleutelwoorden van je gesprekspartner

Lees meer over hoe je rapport kan maken op: https://unlp.nl/kennisbank/rapport/

Positief beïnvloeden met rapport

Als je goed rapport opbouwt bevind je je in een veel sterkere positie om iemand positief te beïnvloeden. Je gesprekspartner hoort beter wat je zegt, begrijpt je beter en staat open voor je mening. Hij respecteert en vertrouwt je meer. Dit gaat grotendeels onbewust: ongemerkt verloopt jullie contact voor beiden gemakkelijker en prettiger. Je kunt het gesprek nu meer en meer daarheen leiden waar jij wilt.

Dus: eerst volgen dan pas leiden!

Waardevolle communicatie

In je bedrijf – in je werk – is rapport opbouwen bijzonder waardevol bij onder meer:

 • Onderhandelen
 • Ideeën inbrengen
 • Verkopen
 • Conflicten oplossen
 • Klachten en serviceverlening
 • Veranderingen aankondigen
 • Motiveren
 • En nog veel meer…

Ook digitaal

Ook op afstand – via de telefoon of digitaal – kun je rapport opbouwen. Je moet je dan goed focussen op die aspecten die je wél ter beschikking staan. Ondanks dat je iemand via de telefoon niet kan zien, kan je toch prima rapport maken op basis van woorden, stem, ademhaling, waarden & overtuigingen en patronen. En ook bijvoorbeeld email kan je rapport maken door te letten op aanhef, lengte, taalgebruik, zinsopbouw, details, tone-of-voice en slot.

Leer jezelf dus aan eerst ‘rapport’ te maken in al je zakelijke communicatie. Geloof me; het werkt echt!

Trouwens, wist je dat je ook met groepen rapport kan opbouwen?! Handig in vergaderingen en bij presentaties en trainingen. Die verlopen ineens een stuk gemakkelijker én leuker!

Heb je nog vragen of wil je iets met ons delen of kun je wel wat hulp gebruiken, neem dan contact met ons op.

Interview in Nijmegen Business

We werden geïnterviewd door Nijmegen Business, een magazine voor ondernemend Nijmegen eo. Het werd een leuk artikel over personal business coaching voor ondernemers.

Een paar quotes:

“Oprichters van NLPwerkt.nl Patricia- en Hans Buskens hebben beiden jarenlange ervaring als ondernemer en zijn opgeleid als internationaal gecertificeerd NLP-trainer.”

“Het NLP-based coaching- en trainingsprogramma van NLPwerkt.nl helpt mensen met het behalen van hun zakelijke én persoonlijke doelen.”

Hans: “Een personal coach maakt je gelukkig, een business coach maakt je succesvol. NLPwerkt.nl maakt ondernemers gelukkig succesvol. Bij ondernemers grijpen die zaken nou eenmaal in elkaar.”

Patricia: “Het startpunt bij NLPwerkt.nl is altijd de ondernemer. Samen met onze klant vragen we ons af wie je bent, wat je doet en wat jou bijzonder maakt. Als je weet wie je bent en waar je goed in bent, dan trek je automatisch mensen aan die op je lijken.”

Hans: “Voor de traditionele marketeer is dit vloeken in de kerk. Wanneer je echter vanuit een doelgroep redeneert, dan wordt veel van wat je doet een toneelstukje. Het is immers bedacht vanuit de klant in plaats van vanuit jezelf. Wij zeggen dat alles wat je doet, vanuit jezelf moet komen. Dan is datgene wat je doet het leukste wat er is. En je bent er ook nog eens steengoed in.”

Patricia: “Veel coaches hebben de overtuiging dat ze hun cliënten vooral vanaf de zijlijn moeten begeleiden. Wij zijn niet zozeer van de éénzijdige vraaggesprekken aan tafel, maar vooral van de actie. Daarbij zijn we gecommitteerd aan het resultaat.”

Hans: “Ondernemers komen bij ons omdat ze hier iedere sessie direct resultaat hebben. De besproken zaken zijn de dag daarop direct toepasbaar in hun dagelijkse bedrijfsvoering.”

Patricia: “Uit eigen ervaring weet ik dat je als vrouwelijke ondernemer tegen andere vraagstukken aanloopt dan mannelijke ondernemers. Hoe mooi is het dan wanneer je als vrouwelijke ondernemer jouw specifieke kwaliteiten in je voordeel laat werken.”

Patricia: “Ik help vrouwen met dilemma’s rond ondernemerschap, gecombineerd met vrouw en moeder zijn. Ik zie mijn vrouwelijke kwaliteiten echt als kracht.”

“Het gaat er dus om hoe kun je gelukkig succesvol worden als ondernemer, vrouw én moeder!”

Hans: “Kortom: NLPwerkt.nl helpt ondernemers – gelukkig – succesvol te zijn.”

Lees hier het hele interview

Stappenplan doelstemmingen

Download PDF

189 Downloads

Hoe belangrijk is doelen stellen én halen voor jou? En wil jij daarvoor ook: 

 • Meer motivatie, energie en plezier?
 • Minder stress?
 • Meer mogelijkheden en kansen?
 • Meer succes?

Download dan ons handige stappenplan om ook jouw doelstemmingen te bepalen!